Vítame Vás na stránkach spoločnosti
H&H FINANCE, s.r.o.

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva, personalistiky a správy miezd.
Zároveň sa špecializujeme aj na spracovanie daňového priznania, ročnej účtovnej závierky a ďalšie účtovné služby.

Neprehliadnite aj našu atraktívnu službu Založenie s.r.o. Vyriešime za Vás otvorenie s. r. o., zmeny v s. r. o. ,
otvorenie živnosti, pozastavenie živnosti a iné zmeny v Obchodnom registri a Živnostenskom registri.


KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD
V S.R.O.

od 1. novembra 2018 sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod:

a1) Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
a2) Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčet týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej
a3) Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
a4) Iný spôsob ovládania právnickej osoby
a5) Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
a6) Splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písmena a1) až a5) spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod alebo ich spoločným postupom
b) Konečný užívateľ výhod - vrcholový manažment


Ponúkame Vám aj tieto služby:

Jednoduché účtovníctvo

Našim klientom vypracujeme jednoduché účtovníctvo, či už ide o  drobných živnostníkov alebo  neziskové organizácie  ako sú napr. športové kluby, združenia, politické strany, nadácie, združenia právnických osôb a neziskové organizácie.

KONTAKTOVAŤ

Účtovné poradenstvo

Našim klientom poskytujeme účtovné poradenstvo, ktoré pomáha nájsť riešenia konkrétnych odborných problémov. Medzi takéto problémy patrí napríklad  spôsob účtovania, oceňovania alebo vykazovania určitej ekonomickej udalosti.

Táto forma poradenstva v sebe zahŕňa konzultáciu s klientom, kde ho informujeme aj o zmenách  v jednotlivých zákonoch. Našim klientom poskytujeme výstupné zostavy potrebné napríklad pri žiadosti o úver alebo leasing.

KONTAKTOVAŤ

Podvojné účtovníctvo

Správne spracované podvojné účtovníctvo je základný predpoklad pre bezproblémový chod každého podnikania. Našim klientom preto zabezpečujeme vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy z podvojného účtovníctva.

KONTAKTOVAŤ

Založenie s.r.o.

Naša spoločnosť ponúka servis v podobe zakladania spoločnosti na mieru. To znamená, že sa plne riadime Vašimi požiadavkami a založíme Vám spoločnosť podľa prianí bez toho, aby sme Vás zaťažovali zdĺhavým vybavovaním potrebných dokumentov na úradoch.

So založením s.r.o. Vám viem pomôcť na celom území Slovenskej republiky a to na základe Vašej plnej moci, aj bez potreby osobného stretnutia.

KONTAKTOVAŤ

Mzdy a personalistika

Zbavte sa starostí zo spracovávania miezd Vašich zamestnancov  jednoducho a úsporne! Naša spoločnosť Vám zabezpečí komplexné spracovanie mzdovej agendy.

Vedenie sociálneho fondu, elektronické alebo osobne podávanie výkazov a hlásení príslušným orgánom, ako aj evidenciu súvisiacu s pracovným pomerom Vašich zamestnancov – od vstupu až po odchod zamestnanca.

KONTAKTOVAŤ

Daňové priznania

Dobre vypracované daňové priznanie je tým najlepším riešením pre pohodové podnikanie každého podnikateľa. Naša spoločnosť Vám zabezpečí jeho kompletné vypracovanie vrátane všetkých potrebných príloh a dodatkov potrebných k jeho odovzdaniu.

KONTAKTOVAŤ

Partneri

Kontakty

 • Konateľ :

  Ing. Marcela Hatráková
 • Telefón :

  +421 905 222 912
  +421 915 785 593

 • Email :

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Otvorené :

  Pondelok - Piatok
  8:00 - 16:00

Prevádzka

 • M. R. Štefánika 1755
 • ( budova SLSP - 2 poschodie )
 • 075 01 Trebišov
 • Slovenská republika

Sídlo spoločnosti

 • Hlavná 13/59
 • 076 15 Hrčeľ
 • Slovenská republika

Fakturačné údaje

 • IČO :

  45 389 497
 • IČ DPH :

  SK 202 299 5051
 • Bankové spojenie :

  4012155841 / 7500
 • IBAN :

  SK3375000000004012155841
 • BIC :

  CEKOSKBX
Copyright © 2018 H&H FINANCE, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Realizácia: COMTECH